Wij staan voor Kwaliteit

Aan de verbetering van de kwaliteit, behandeling en communicatie werken we voortdurend. Ons kwaliteitsbeleid is ontwikkeld met de medewerkers en wordt continu bewaakt en waar nodig verbetert. Ons kwaliteitsbeleid heeft tot doel om de zorg aan de patiënt te optimaliseren.

Dit betekent dat de zorg rondom de patiënt is georganiseerd en volledig is afgestemd op de beleving en wensen van de patiënt.

 Wij vinden het belangrijk dat al onze professionals hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen leveren en kunnen blijven leveren.

“Wij geloven in persoonlijke aandacht.”
Maurice Wijdh

Belangrijke criteria

  • Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), dit betekent dat ze voldoen aan de wettelijke opleidingseisen.
  • Alle tandheelkundig specialisten nemen regelmatig deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals na- en bijscholing. Wij vragen te registreren in het openbare kwaliteitsregister (KRT).
  • Alle medewerkers van De Poort leven onze gedragsregels, praktijkrichtlijnen en protocollen strikt na.
Op zoek naar een nieuwe tandarts in Nieuwegein?
“Wanneer uw tandarts een gaatje heeft geconstateerd,
is het zeer belangrijk dat de tand behandeld wordt.”
Maurice Wijdh