Wij staan voor Kwaliteit

Binnen onze praktijk zijn verschillende maatregelen getroffen om zo hygiënisch mogelijk te werken. Voor uw en onze hygiëne dragen alle medewerkers aan de stoel uniforme, beschermende kleding. Daarbij horen ook mondkapjes, handschoenen en beschermende brillen.

Mondkapjes worden per patient vervangen. Bij elke nieuwe behandeling dragen zowel tandarts als assistente nieuwe handschoenen. Tevens zijn alle medewerkers gevaccineerd tegen hepatitis B.

“Wij geloven in persoonlijke aandacht.”
Maurice Wijdh

Instrumentarium in de behandelkamers

In de behandelkamers is er een duidelijke scheiding tussen schoon materiaal en vies/gebruikt materiaal en instrumentarium. Het schone materiaal bevindt zich aan de zijde van de behandelstoel.Het gebruikte instrumentarium, dat gesteriliseerd moet worden, wordt direct na  ebruik geplaatst aan de andere kant van de scheidingswand in de behandelkamer.

Zo komen zowel patiënt, tandarts als assistente zo min mogelijk in aanraking met het gebruikte instrumentarium en andere vieze materialen.
In de sterilisatieruimte gebruiken wij een thermo-desinfector voor sterilisatie van het instrumentarium en een autoclaaf voor de sterilisatie van chirurgisch instrumentarium.

Terwijl het instrumentarium gesteriliseerd wordt, worden in de behandelkamer de behandelstoel en directe omgeving gedesinfecteerd. De assistente vult het instrumentarium in de kamers weer aan, met schone instrumenten en ander benodigd materiaal. Zo kan elke volgende behandeling starten in een schone kamer, met gesteriliseerd instrumentarium.

Wij werken conform de richtlijnen van het WIP advies.
Een uitgebreide toelichting hierover vindt u op: https://www.vgt.nl

Op zoek naar een nieuwe tandarts in Nieuwegein?
“Wanneer uw tandarts een gaatje heeft geconstateerd,
is het zeer belangrijk dat de tand behandeld wordt.”
Maurice Wijdh