Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. Personen die namens Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een aanmelding of contactaanvraag, te kunnen behandelen heeft Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde praktijk. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein en geselecteerde praktijk verstrekt. Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Klikgedrag

Op de website van Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen of of de cookiemelding niet te accepteren. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende één jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein en/of geselecteerde praktijk, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

Tandartsenpraktijk de Poort van Nieuwegein behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

CategoryDe Praktijk

2021 © Copyright - De Poort van Nieuwegein

Voor spoedgevallen    020-3034500

De onzichtbare beugel voor een ultieme glimlach

MEER INFORMATIE

Vacatures

Wij hebben momenteel verschillende vacatures als Tandartsassistent, Tandarts-medewerker en Mondhygiënist.