Beter voorkomen dan genezen

Een gezond gebit is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Helaas is gebleken dat de mondhygiëne van de jeugd verslechtert. Zo heeft meer dan de helft van de vijfjarigen cariës: gaatjes in het melkgebit. 

Ook signaleren tandartsen en mondhygiënisten steeds meer tanderosie bij kindergebitten. Hierbij wordt het tandglazuur aangetast en afgebroken door zuren uit dranken en voedsel. Omdat het tandglazuur van de nieuwe blijvende tanden van een kind nog niet volledig is uitgehard, is het kindergebit extra kwetsbaar.

Schade aan het gebit is niet terug te draaien en kan gevolgen hebben voor de mondgezondheid gedurende het hele leven. Door aandacht voor voeding, goede mondhygiëne en regelmatig tandartsbezoek kunnen volgens deskundigen veel gebitsproblemen voorkomen worden. Niet alleen in de vorm van schade aan het melkgebit en het blijvende gebit, maar ook in de vorm van ernstiger vermijdbare ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Wij hebben een gerichte aanpak in voor het realiseren en behouden van een goede mondhygiëne en mondgezondheid bij kinderen t/m 18 jaar.

“Het kindergebit is extra kwetsbaar.”
Maurice Wijdh

Goede preventie

Fluoride

Fluoride maakt tanden sterker, maar mag om gezondheidsredenen alleen in lage concentraties worden gebruikt. Ook is het raadzaam om fluoridetandpasta niet in te slikken. Op ivorenkruis.nl vindt u nauwkeurig advies over fluoridegebruik bij kinderen. Dit advies is op basis van wetenschappelijke onderzoek opgesteld. Als de gebitsgezondheid bij jonge kinderen heel slecht is, kan een aanvullende fluoridebehandeling zinvol zijn na voedingsadviezen en uitgebreide mondhygiëne-instructie.

 • 0 en 1 jaar: Als de eerste tandjes doorkomen: minstens één keer per dag poetsen met een zacht borsteltje en fluoridetandpasta voor kleine kinderen. Masseer ook het tandvlees zacht. Gebruik 500-750 mpm fluoride (fluoride basisadvies van het Ivoren Kruis)
 • 2, 3 en 4 jaar: Tweemaal per dag poetsen met fluoridepeutertandpasta. Gebruik 500-750 mpm fluoride (fluoride basisadvies van het Ivoren Kruis)
 • Vanaf 5 jaar: Tweemaal per dag poetsen met speciale ‘juniortandpasta’ of fluoridetandpasta voor volwassenen (let altijd goed op de aangegeven leeftijd). Voor kinderen tot zes jaar mag er niet meer dan 1.000 mpm fluoride in de tandpasta zitten om verkleuring van de tanden te verkomen. Vanaf zeven jaar raadt de Europese Vereniging voor Tandheelkunde een dosis van 1.500 mpm fluoride aan.

Dosering
Tandpasta voor jonge kinderen bevat minder fluoride omdat zij soms tandpasta inslikken. Als u voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer fluoridetandpasta dan de grootte van een erwt gebruikt, weet u zeker dat ze zo min mogelijk tandpasta doorslikken.

Sealen

Nieuwe blijvende kiezen kunnen groefjes en putjes hebben. Deze zijn moeilijk schoon te poetsen, waardoor er meer kans is op gaatjes. Door kauwvlakken te ‘sealen’, worden ze als het ware verzegeld tegen bacteriën en dus ook tegen gaatjes. Daarbij wordt een wit of doorzichtig laagje kunsthars in de groeven van de kiezen aangebracht. Deze laag kan jarenlang blijven zitten en is niet te zien. De behandeling is pijnloos. Hoe werkt het?

 

 • De tandarts of mondhygiëniste maakt de kies goed schoon.
 • Om de lak goed te laten hechten, worden de groefjes en putjes in het glazuur ‘geëtst’ (opgeruwd) met een zure vloeistof of gel. Deze etsvloeistof wordt na een korte inwerktijd weggespoten of opgezogen.
 • De tandarts of mondhygiëniste brengt met een instrument of kwastje de laklaag op de kies aan. De lak is heel dun en vloeit tot diep in de bodem van de groefjes en putjes.
 • Met een blauwe lamp wordt de lak hard gemaakt.
 • De tandarts of mondhygiëniste controleert of de lak goed is aangebracht.

Tandletsel

Wat te doen als een tand afbreekt, losstaat of uit de mond is? Melktanden mogen niet worden teruggeplaatst: zoek ze op en neem ze mee. Bij een afgebroken melktand kan de tandarts eventueel de scherpe rand gladslijpen, zodat uw kind de tong niet beschadigt. Bij letsel aan blijvende tanden:

 • Tand afgebroken… Ga direct met de afgebroken tand naar de tandarts. Houd daarbij het tanddeel nat! De tandarts bekijkt of hij het afgebroken stuk kan terugplaatsen. Als terugplaatsing niet mogelijk is, herstelt de tandarts de tand met tandkleurig materiaal.
 • De tand staat los… Niet aankomen of terugduwen. Ga direct naar de tandarts.
 • De tand is eruit… Plaats de tand van een blijvend gebit terug in de mond en ga direct naar de tandarts. Die zal de teruggeplaatste tand controleren en vastzetten (spalken). Hoe sneller u dit doet, hoe groter de kans op succes.
 • Zoek de tand snel op. Pak de tand vast bij de kroon: het deel dat boven het tandvlees zichtbaar is. Vermijd contact met de wortel, dat maakt de kans op een succesvolle terugplaatsing kleiner.
 • Spoel de tand af met melk. Geen melk in de buurt? Laat de patiënt de tand dan schoonlikken of -zuigen. Reinig de tand nóóit met water, reinigingsmiddelen of een borsteltje. Dat maakt de kans op een succesvolle terugplaatsing kleiner.

Terugplaatsen niet mogelijk? Is de tand schoon? Plaats hem dan terug. Lukt dit niet?

 • Leg de tand in de melk of bewaar de tand los in de mond, bij voorkeur in de ruimte tussen de kiezen en de wang.
 • Als de tand langer dan een halfuur droog is geweest, kan hij nauwelijks met succes worden teruggezet. Bewaar de tand dus nooit in een zakdoek of doosje.
 • Houd nu de tanden op elkaar met een papieren zakdoekje of gaasje ertussen.

Gebitsbeschermer

Een aantal sporten gaan gepaard met risico op blessures en ongevallen. Bij deze sporten is de schade vaak te beperken door een (door de tandarts) op maat gemaakte gebitsbeschermer te dragen.

Op zoek naar een nieuwe tandarts in Nieuwegein?
“Wanneer uw tandarts een gaatje heeft geconstateerd,
is het zeer belangrijk dat de tand behandeld wordt.”
Maurice Wijdh